اگر قصد دارید جعبه های زیادی را جابجا کنید و دنبال چاره می‌گردید. پالت از لحاظ ظاهری به شکل صفحات تختی هستند که این قابلیت را دارند جعبه ها را در خود جای دهند تا جابجایی های سنگین به راحتی صورت گیرد. ساختار آنها به گونه ای است که نوارهایی در آن وجود دارد که وقتی برای مثال جعبه در آن قرار گرفت کاملا فیکس گردد. این کار به این دلیل است که زمانی که پالت قرار است با لیفت تراک یا جک بلند شود آن جعبه ها تکان نخورند و بدون نقص جابجایی صورت گیرد و به اصطلاح ایمنی را فراهم میکند. آنها را به وسیله بلند کننده های دستی نیز میتوان بلند کرد و صرفا برای حمل آنها فقط لیفتراک لازم نیست. به صورت کلی هدف تولید این ابزار این بوده که بتوان جابجایی های سنگین را با نیروی ماهیچه ای کمتری انجام داد و از نیروی انسانی کمتری در حین کار استفاده کرد.